IRENES VALG

Programleder: Irene Kinunda Afriyie
Regi: Trude Refsahl
Produsent Pandora Film AS: Trude Refsahl
Produsent Stas Artist AS: Linda Børnes
Konsulent Ide og manus Stas Artist AS: Finn Tokvam
Foto: Haakon Laastad, Armstrong Lian
Klipp: Bente Haugen Moe
Grafikk: Armstring Lian
Bildepost: Tormod Kyrre Hauge
Produksjonsleder: Line Polden

IRENES VALG

Irene - en ærlig og uredd stemme som har en helt egen humoristisk måte å reflektere rundt sin egen plass i det norske samfunnet på. Irene vil vise oss at politikk faktisk angår oss alle; hvilke klær vi går i, hvordan vi kommer oss til skole og arbeid, hvilken mat vi spiser, undervisningstilbudet på skolen, kulturen vi opplever og hvordan vi i Norge forholder oss til resten av verden. Irene Kinunda Afriyie opplevde krig i hjemlandet Kongo som seksåring, og kom til slutt til Norge som overføringsflyktning da hun var seksten. All statistikk viser at ungdommer, personer med lite utdanning, og personer med innvandrerbakgrunn har lavere valgdeltakelse enn andre samfunnsgrupper. Dette utgjør en betydelig andel norske statsborgere som ikke bruker sin stemmerett, og som i liten grad forholder seg aktivt til politikk og samfunnsdebatt. For mennesker med innvandrerbakgrunn er terskelen for å delta i den norsk samfunnsdebatten ofte enda høyere. Språk og kultur forhindrer dem i å forstå strukturer og selvfølgeligheter. Gjennom en programserie har vi som mål å levere en underholdende infotainment med et målrettet budskap: BRUK STEMMERETTEN DIN! «Irenes Valg» har som mål å få så mange som mulig til å stemme ved stortingsvalget høsten 2021. Irenes Valg produseres sammen med Stas Artist AS