Nyheter 2013

Pandora Film og regissør Yvonne Thomassen er tildelt 250.000 kroner i produksjonstilskudd til dokumentarserien Lille Store Hjerte.

Lille Store Hjerte er en delvis animert dokumentarserie for barn mellom 4-9 år i 12 episoder à 4 minutter, hvor unge og gamle hjerter forteller oss det de har på hjertet. Historiene bindes sammen av animasjon, og filmene skal vises på NRK.  Det er en enkel og tydelig serie for barn, som tør å nærme seg livets store spørsmål.

Regissør Yvonne Thomassen og produsent Trude Refsahl har tidligere arbeidet sammen på dokumentaren Familiebildet, som fikk publikumsprisen under Eurodok i mars i år.

Pandora Film AS har produsert tv-serier og dokumentarer i flere år, som bl.a Det nye landet og Olje!. Trude Refsahl har lang erfaring som produsent både innen reklame, kortfilm og dokumentar, og hun har tidligere også jobbet som produksjonsleder på spillefilm og tv-serieproduksjoner.

Dette er en dokumentarserie for barn, på barns premisser. Seriens tydelige og modige temaer  fortelles med enkle og poetisk virkemidler. Den tør å ta barn på alvor, og går i dialog med barna omkring livets store spørsmål – lettbent - men likevel rørende. Piloten viser en ren og original strek, som også er gjennomført i hele den visuelle presentasjonen. Den viser en nærhet til karakteren og et bevisst og gjennomført visuelt utrykk, sier dokumentarfilmkonsulent KriStine Ann Skaret.

Les mer
Gjedda – Nordens krokodille, Familiebildet og Den gode viljen – historien om norsk bistand skal nå lanserers utenlands med støtte fra NFI. Bland 10 søknader ble Pandora Film sin søknad prioritert. Ved prioritering for tilskudd legger NFI vekt på filmene i aktuell portefølje og deres internasjonale potensial, selskapets samlede målsettinger og planer for internasjonal satsing av hele porteføljen, lanseringsplaner for de enkelte filmene og bruk av alternative finansierings-, salgs- og distribusjonskanaler i utlandet. Tildelinger til pakkefinansiert lansering av tv-dokumentar i utlandet går til selskapene Bivrost film & tv AS for lansering av Sånn er jeg og sånn er det og Pandora Film AS for lansering av Gjedda – Nordens krokodille, Familiebildet og Den gode viljen – historien om norsk bistand.
Les mer