Plasthavet

Regi: Jan Inge SKogheim
Produsent: Trude Refsahl
Foto: Daniel Volle, Haakon Laastad
Jan Inge Skogheim, Armstrong Lian
Vegard Lund Bergheim
Klipp: Iga Tomczuk, Cecilie Skurtveit
Daniel Volle
Bildepost: Tormod Kyrre Hauge, Mats Andersen
Lydetterarbeid: Fredrik Seeland
Research: Line Polden
TV kanal: NRK1

Plasthavet

Hval og fugler spiser plast, fisk spiser tidvis plast og insekter både spiser og bygger hus av plast. Men hva skjer med naturen, dyrene og omgivelsene rundt oss, når plasten ender opp over alt? Ender plasten inni kroppene?
Gjennom en dokumentarserie i tre deler prøver programleder Kenneth Bruvik å finne ut hvor farlig det er med plast i naturen.